The Vale MXC Youth League Points

 


23rd April - Leisure Lakes

Auto pos / 21 Points   65cc pos / 21 Points   SW pos / 28 Points   BW pos / 15 Points
Joel Winstanley
Ashden Walsh
Oliver Parry
Joshua Bintcliffe


 
6
11
18
20


 
30
20
13
11


 
  Ryan Jones
Sophie Jones
Jake Smith 
21
18
20 
10
13
11 
  Finn Pearce
Jesse Pearce
William Oconnor
Lennox Cross
Kai Reason

 
14
15
23
17
2

 
17
16
8
14
42

 
  Vinnie Wynn
Corey Collins
Hannah Jones
Bradley Broadbent
Daniel Wood
Roman Pilling
 
11
4
6
9
10
14
 
18
33
28
22
20
12
 
Class Total   74   Class Total   34   Class Total   97   Class Total   133
                             
Rookie pos / 18 Points   AMX pos / 35 Points   Open pos /33 Points        
Liam Somerville
Stephen Cunliffe
Billy Wynn
Jack Chadwick
Jak Casey
Daniel Thompson
 
6
7
5
18
14
16
 
28
26
30
4
12
8
 
  Chris Johnson
Barry Jones
Kieron Burville
Ryan Heyes
Stewart Major
Paul Belfield
Joshua Swinhoe
13
34
9
10
26
4
21
28
7
32
31
15
38
20
  Geoffrey Wharton
Stephen Winter
Shea Ryan 
4
16
3 
38
25
40 
       
Class Total   108   Class Total   171   Class Total   103   Event Total   720

22nd April - Leisure Lakes

Auto pos / 21 Points   65cc pos / 17 Points   SW pos / 22 Points   BW pos / 17 Points
Joel Winstanley
Ashden Walsh
Oliver Parry
Joshua Bintcliffe


 
7
12
21
16


 
28
19
10
15


 
  Ryan Jones
Sophie Jones
Jake Smith 
17
14
16 
6
12
8 
  Finn Pearce
Jesse Pearce
William Oconnor
Lennox Cross
Kai Reason

 
5
11
12
16
4

 
33
20
19
15
36

 
  Vinnie Wynn
Corey Collins
Hannah Jones
Joe Errington
Bradley Broadbent
Daniel Wood
Roman Pilling
16
5
7
17
14
15
11
8
30
26
6
12
10
18
Class Total   72   Class Total   26   Class Total   123   Class Total   110
                             
Rookie pos / 17 Points   AMX pos / 29 Points   Open pos / 33 Points        
Liam Somerville
Stephen Cunliffe
Billy Wynn
Jack Chadwick
Daniel Thompson

 
10
8
6
14
7

 
20
24
28
12
26

 
  Chris Johnson
Charlotte Menarry
Kieron Burville
Ryan Heyes
Aidan Lovett
David Major
Jack Broxup
10
13
9
8
24
16
14
22
18
24
26
7
15
17
  Geoffrey Wharton
Stephen Winter
Shea Ryan 
7
18
6 
34
23
35 
       
Class Total   110   Class Total   129   Class Total   92   Event Total   662